Walk for 298

Herdenking en onthulling Gedenkteken vliegramp MH17 bij Vliegbasis Eindhoven op zaterdag 24 maart 2018

 

COMMEMORATION AND UNVEILING OF MH17 PLANE CRASH MEMORIAL AT EINDHOVEN AIRBASE ON SATURDAY, MARCH 24, 2018

EEN BIJZONDER FRAAI GEDENKTEKEN VOOR DE VELE NABESTAANDEN, HULPVERLENERS EN ANDEREN DIE BETROKKEN WAREN BIJ DEZE NATIONALE  RAMP

A VERY SPECIAL MEMORIAL FOR ALL THE VICTIMS’ RELATIVES, RELIEF WORKERS AND OTHERS INVOLVED IN THIS NATIONAL DISASTER

De Provincie Noord-Brabant, de Gemeente Eindhoven en de Stichting Walk-for-298 hebben besloten dat de officiële herdenking voor de 298 slachtoffers met de MH 17 en de daarbij behorende onthulling van het Gedenkteken bij de Vliegbasis Eindhoven zal plaatsvinden op zaterdag 24 maart 2018. Het gedenkteken "De Verbinding" zal worden onthuld door de Commissaris van de Koning in de Provincie Noord-Brabant en de Burgemeester van Eindhoven.

De ramp met de MH17 was één van de grootste vliegrampen uit de Nederlandse geschiedenis. Bij deze vliegramp zijn in één klap 298 mensen omgekomen. 196 slachtoffers waren Nederlanders.

Stichting Walk-for-298 heeft zich de afgelopen jaren ingezet om een gedenkteken te realiseren dat memoreert aan de aankomstceremonies op de Vliegbasis Eindhoven. De indrukwekkende beelden van de rouwstoet vanaf de Vliegbasis Eindhoven maakten veel emoties los en gingen de hele wereld over.

Samen met professionals en enkele nabestaanden is er een bijzonder mooi en waardig programma in elkaar gezet. Wij zijn trots op de vele hulp, de financiële ondersteuning en de vele donaties die wij vanuit de hele wereld, de gemeente Eindhoven en het hele Nederlandse bedrijfsleven momenteel ontvangen. Hierdoor wordt het mogelijk deze herdenking, de onthulling en de omvangrijke organisatie van dit alles te kunnen realiseren. Wij gaan er van uit dat ook in de komende weken nog vele duizenden euro's aan donaties worden gedoneerd met name vanuit het Nederlandse bedrijfsleven. Veel Nederlandse bedrijven verloren één of meer werknemers door deze ramp. Door  deze donaties worden deze herdenking en de onthulling van het gedenkteken net zo waardig als de aankomstceremonies destijds.

 

De voorzitter van onze stichting was destijds werkzaam als coördinator op het platform bij de aankomstceremonies. Wij vinden dit gedenkteken als stichting erg belangrijk omdat ook buren, collega’s, werkgevers, sportmaatjes en vele anderen hun vrienden hebben verloren. Ook zij rouwen al die tijd en op deze manier worden zij er toch bij betrokken. 

Op 24 maart zijn er optredens door het Philips Harmonie Orkest en het Mannenkoor La Bonne Espérance, die samen speciaal voor de onthulling een geweldig arrangement hebben samengesteld.  De presentatie van deze dag is in handen van Anita Witzier. Na afloop van de officiële ceremonie zullen de genodigden nog één keer samenkomen voor een informeel samenzijn.

Op zaterdag 24 maart zijn er op en rondom de Vliegbasis Eindhoven strenge veiligheids- en extra uitgebreide verkeersmaatregelen van kracht.

 

The province of Noord-Brabant, the municipality of Eindhoven and the Walk-for-298 Foundation have decided that the official commemoration of the 298 victims of the MH17 plane crash and the unveiling of the memorial at Eindhoven airbase will take place on Saturday, March 24, 2018. The memorial entitled “Connection” will be unveiled by the Royal Commissioner of Noord-Brabant and the Mayor of Eindhoven.

The MH17 crash was one of the largest air crashes in Dutch history. In this plane crash 298 people died instantly, 196 of them being Dutch victims.

During the past years, the Walk-for-298 Foundation has devoted itself to the realization of a memorial commemorating the arrival ceremonies at Eindhoven airbase. Impressive images of the convoy of hearses leaving the airbase were broadcast all over the world and evoked a lot of emotions.

Together with professionals and some of the victims’ relatives a nice, dignified programme has been produced. We are grateful for all the help, financial support and many donations currently received not only from the municipality of Eindhoven and many Dutch businesses, but also internationally. This enables us to realize this commemoration, the unveiling and the massive organization of it all.  Still, in the next few weeks we expect that particularly Dutch businesses will donate many thousands of euros as many of them have lost one or more employees due to this plane crash.  Thanks to all these donations the commemoration and the unveiling of the memorial will be as dignified as the arrival ceremonies back then.

The chairman of the Foundation was coordinator at the platform during the arrival ceremonies. We (as Foundation) consider the memorial of great importance, because also neighbours, colleagues, employers, sport buddies and many others have lost their friends. They too have been in mourning ever since the disaster and now they can also become part of it.

On March 24, the Philips Harmony Orchestra and the men’s choir La Bonne Espérance will perform a special arrangement for the unveiling. The programme of this day will be presented by Anita Witzier. After the official ceremony all those invited will gather one more time for an informal get-together. 

On Saturday, March 24, extensive safety and traffic measures will be taken near Eindhoven airbase.