For English scroll down.

 

Stichting Walk-for-298 is opgericht met de doelstelling een gedenkteken te realiseren ter nagedachtenis van de 298 slachtoffers van de MH-17. Donderdag 17 juli 2014, de dag van de vliegramp, was de derde dag van de vierdaagse. Eén van de wandelaars, Ronald Rutten,  kreeg een dag later, tijdens de intocht, te horen dat hij voor zijn werk ingezet zou worden om de nabestaanden van de slachtoffers te begeleiden gedurende de aankomsten van de vliegtuigen op vliegbasis Eindhoven.

 

Nu ruim drie jaar na dato houdt deze ramp hem nog steeds bezig. Met het oprichten van de stichting Walk-for-298, en tot stand komen van dit beeld hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren in de verwerking van het verlies.

 

Waarom een gedenkteken terwijl er al een Nationaal Monument komt?

De stichting Walk-for-298 wil nabestaanden, vrienden en bekenden van slachtoffers maar ook de hulpverleners een gedenkplaats geven op de locatie waar de slachtoffers en de nabestaanden weer zijn samengekomen. Dit initiatief staat los van het Nationaal Monument en is een cadeau van de stichting aan de gemeenschap Eindhoven  voor hen die hier behoefte aan hebben. De 3 pijlers van het beeld memoreren aan de slachtoffers, de nabestaanden en de hulpverleners (te denken aan dragers, defensie, chauffeurs, slachtofferhulp, familierechercheurs en familiebegeleiding). 

 

Het bestuur van stichting Walk-for-298 bestaat uit

Ronald Rutten (voorzitter)

In het dagelijkse leven is Ronald werkzaam als distrcitsmanager bij Monuta, een grote landelijke uitvaartonderming. Ronald loopt ieder jaar voor een goed doel. In de voorgaande jaren is dit make-a-wish geweest maar na zijn werkzaamheden voor de aankomstceremonies op de vliegbasis Eindhoven heeft hij mede de stichting walk-for-298 opgericht.

 

Mark van der Burgt (penningmeester)

In het dagelijkse leven is Mark werkzaam als Chief Commercial Officer bij Vetipak in Oss. Mark is nauw betrokken bij de vierdaagse. Jaarlijks loopt hij de laatste 8 tot 10 kilometer met Ronald traditiegetrouw mee zodat Ronald altijd de finish weet te halen. Ieder jaar loopt ook Chantal, zijn vrouw, mee. Mark is iemand die zijn betrokkenheid graag toont en voor hem was dit een goede reden om in het bestuur van de stichting te gaan.

 

 

English:

The Walk-for-298 Foundation was established to realize a memorial to honour the memory of the 298 victims of the MH17 crash. The day this plane crashed - Thursday, July 17th 2014 - was the third day of the Nijmegen Four Days Marches. The next day, during the entry in Nijmegen, one of the walkers, Ronald Rutten, received a message from his employer that he was assigned to support the relatives of the MH17 victims during the ceremonial arrivals of the planes carrying the remains of these victims to Eindhoven airbase.

After more than 3 years this disaster is still on his mind. With the establishment of the Walk-for-298 Foundation and the realization of a memorial, Ronald hopes to help all those grieving to come to terms with their sorrows.

Why a memorial besides a National Monument?

The Walk-for-298 Foundation wants to offer family and friends of the victims and also the relief workers a memorial on the site where the victims and their relatives were reunited. This initiative is not related to the National Monument, yet is a present of the Foundation to the municipality of Eindhoven to those who feel the need for this memorial. The three pillars of the memorial represent the victims, the relatives and the relief workers (e.g. carriers, military, drivers, victim support, family detectives and family supporters).

 

Staff of the Walk-for-298 Foundation

Ronald Rutten (chairman)

Ronald is Region Manager at a large, national undertaker’s business. Each year Ronald participates in the Nijmegen Four Days Marches for a charitable cause. In previous years the cause was Make-A-Wish, but after his activities related to the ceremonial arrivals at Eindhoven airbase he became co-founder of the Walk-for-298 Foundation; his present charitable cause.

Mark van der Burgt (treasurer)

Mark is Chief Commercial Officer at Vetipak in Oss. He has a special interest in the Nijmegen Four Days Marches. Each year true to tradition he accompanies Ronald during the final 8 to 10 kilometres thus ensuring that Ronald reaches the finish. His wife Chantal is also one of the walkers. Mark wants to show his commitment and therefore decided to join the staff of the Foundation.

 

 

 

duod140723dv1268.jpg