Stichting Walk-for-298 is opgericht met de doelstelling een gedenkteken te realiseren ter nagedachtenis van de 298 slachtoffers van de MH-17. Donderdag 17 juli 2014, de dag van de vliegramp, was de derde dag van de vierdaagse. Eén van de wandelaars, Ronald Rutten, liep mee en kreeg tijdens de intocht, een dag later, te horen dat hij voor zijn werk ingezet zou worden om de nabestaanden van de slachtoffers te begeleiden gedurende de aankomsten van de vliegtuigen op vliegbasis Eindhoven.

 

Nu bijna twee jaar na dato houdt deze ramp hem nog steeds bezig. Met het oprichten van de stichting Walk-for-298, en tot stand komen van dit beeld hoopt hij een bijdrage te kunnen leveren in de verwerking van het verlies.

 

Waarom een gedenkteken terwijl er al een Nationaal Monument komt?

De stichting Walk-for-298 wil nabestaanden, vrienden en bekenden van slachtoffers een gedenkplaats geven op de locatie waar de slachtoffers en de nabestaanden weer zijn samengekomen. Dit initiatief staat los van het Nationaal Monument en is een cadeau van de stichting aan de gemeenschap Eindhoven die hier behoefte aan hebben. Dit is zichtbaar in de 3 pijlers van het beeld waarvan er 2 gericht zijn op de nabestaanden en de diverse hulpverleners (te denken aan dragers, defensie, chauffeurs, slachtofferhulp, familierechercheurs en familiebegeleiding).

 

Tijdens de 100e vierdaagse van Nijmegen zal Ronald 4x 55 km gaan lopen

 

Het bestuur van stichting Walk-for-298 bestaat uit

Ronald Rutten (voorzitter)

In het dagelijkse leven is Ronald werkzaam als regiomanager bij een grote landelijke uitvaartonderneming voor de regio Venlo en Eindhoven. Ronald loopt ieder jaar voor een goed doel. In de voorgaande jaren is dit make-a-wish geweest maar na zijn werkzaamheden voor de aankomstceremonies op de vliegbasis Eindhoven heeft hij mede de stichting walk-for-298 opgericht.

 

Mark van der Burgt (penningmeester)

In het dagelijkse leven is Mark werkzaam als Chief Commercial Officer bij Vetipak in Oss. Mark is nauw betrokken bij de vierdaagse. Jaarlijks loopt hij de laatste 8 tot 10 kilometer met Ronald traditiegetrouw mee zodat Ronald altijd de finish weet te halen. Dit jaar gaat ook Chantal, zijn vrouw, meelopen. Mark is iemand die zijn betrokkenheid graag toont en voor hem was dit een goede reden om in het bestuur van de stichting te gaan.

 

John Lamberts (secretaris)

 John is uitvaartverzorger bij dezelfde uitvaartonderneming als Ronald. Hij heeft tijdens de ceremonies veel mogen assisteren en ook hem raakt deze gebeurtenis nog steeds. Met dit project en zijn ondersteuning hoopt hij een bijdrage te kunnen geven in een stukje verwerking voor hen die hier steun bij vinden.

4.jpg