for english scroll down

Als hulpverleners waren wij zeer nauw betrokken bij deze ramp. Het is een ramp die ons ook als hulpverleners bijzonder heeft geraakt. Als regiomanager van Monuta heb ik samen met vele collega's daar de aankomst-ceremonies mogen begeleiden en dan doe je je werk, maar je bent ook mens. Er zijn heel veel beelden van de ramp en de rouwstoet de wereld over gegaan en het is een heel bijzonder gevoel. Buiten is het 37 graden en je voelt een ijzige kou, dat is zo apart. Deze ramp heeft op ons als hulpverleners bijzonder veel indruk gemaakt. Ik heb altijd gemeend dat dit nooit verloren mag gaan. De vele nabestaanden en wij als hulpverleners zijn daarom ook bijzonder dankbaar voor de vele donaties. 

Ronald Rutten, voorzitter stichting Walk-for-298

 

“As relief workers we were closely involved in this disaster which also for us as relief workers had a great impact. Being Region Manager at Monuta, I coordinated the arrival ceremonies together with many colleagues. Of course, I did my job, but I’m also a human being. Many images of the plane crash and the convoy of hearses were broadcast all over the world. It all caused an extraordinary feeling: it was 37 degrees Celsius outside and yet I felt freezing cold. This disaster has made a profound impression on all relief workers. It is my firm belief that this may never be forgotten. That is why all the victims’ relatives and relief workers are so very grateful for all the many donations.”

Ronald Rutten, chairman Walk-for-298 Foundation

for english scroll down

"Dit gedenkteken is voor mij heel belangrijk. Ik ben heel blij dat nu mede dankzij de financiële ondersteuning door veel bedrijven, organisaties en vele anderen er nu een gedenkwaardig monument kan worden onthuld dichtbij de Vliegbasis Eindhoven. 

Deze plaats heeft een bijzondere binding met de ramp, de vele nabestaanden en de hulpverleners en is voor iedereen altijd toegankelijk. De indrukwekkende stoet met rouwauto's kwam op deze plaats voorbij. *
 
Anton Kotte verloor bij deze grote ramp met de MH17 zijn oudste zoon, schoondochter en jongste kleinzoon, die blij is dat het gedenkteken bij de Vliegbasis Eindhoven nu eindelijk kan worden gerealiseerd De laatste maanden heeft zich samen met Ronald Rutten van walk-for-298 hard gemaakt om dit beeld te realiseren
 

“For me this memorial is extremely important. I am very pleased that, thanks to the financial support of many companies, organizations and many others, now finally a memorial can be unveiled at Eindhoven airbase. This place has a special link with the disaster, all the victims’ relatives and relief workers and is always open to the public. The impressive convoy of hearses passed this very place.”

 

Anton Kotte lost his eldest son, daughter-in-law, and youngest grandchild in the MH17 plane crash. He is glad that finally the memorial can be realized at Eindhoven airbase. During the past few months, together with Ronald Rutten of the Walk-for-298 Foundation he has put great effort into the realization of this memorial.