Het beeld zal de naam "De Verbinding" gaan dragen. Deze naam verwijst naar het weer samenkomen van de slachtoffers met hun familieleden. Nu ruim 3 jaar na dato zien we ook dat families onderling elkaar gevonden hebben in hun verdriet en in hun troost en hebben zij zich ook zo aan elkaar "verbonden".

Het beeld is ontworpen door de Toon Heijmans. Deze Nijmegenaar (geboren in 1926), staat bekend om zijn diversiteit aan kunstvormen.

 

Het beeld komt te staan op een sokkel van 298 stenen waarbij iedere steen symbool staat voor een slachtoffer. Samen staan zij in verbinding met 3 pijlers die samen een "wereldbol" dragen gevormd door cirkels met diverse teksten. De pijlers, die symbool staan voor de slachtoffers, nabestaanden maar ook de hulpverleners dragen de bol.  De wereldbol omdat het om mondiaal nieuws gaat en de leegte in de bol symboliseert de leegte die achter gebleven is bij de nabestaanden.

Eén van de cirkels met teksten refereert aan de herinnering bandjes met de tekst: "Ïk zal je nooit vergeten" die zijn uitgedeeld aan familieleden, vrienden en bekenden tijdens de aankomstceremonies op Vliegbasis Eindhoven.

Overige teksten die op de cirkels staan zijn:

* Vliegramp MH-17, donderdag 17 juli 2014

* Amsterdam- Kuala Lumpur

* Eindhoven, 23 juli 2014

* Oekraïne, 15.18 uur

Het geheel is in brons uitgevoerd

The memorial will be entitled ‘Connection’. This title refers to the reuniting of the victims and their relatives on this particular site. We notice that after more than 3 years families of the victims still share their grief and seek comfort with each other and as such experience a ‘connection’.

The memorial is designed by Toon Heijmans (born in 1926). The artist lives in Nijmegen and is known for his diversity of art forms.

The monument will be placed on a pedestal constructed of 298 stones, each stone representing a victim. The stones are connected to three pillars which carry a ‘globe’ made of various bands. The pillars personify the victims, their relatives and the relief workers. The globe was chosen to emphasize that the crash had a global impact. The emptiness in the globe symbolizes the emptiness left behind with the relatives.

One of the circles with texts refers to the memorial bracelets with the text: "I will never forget you",  which were handed out to relatives, friends and acquaintances during the arrival ceremonies at Eindhoven airbase. Other texts on circles of the memorial are:

Plane crash MH17, Thursday July 17th, 2014  

Amsterdam-Kuala Lumpur

Eindhoven, July 23rd, 2014

Ukraine, 15.18hr

The memorial had been produced in bronze